صادرکنندگان فرش دیپلمات های اقتصادی هستند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حمید کارگر در نشست مشترک هیأت مدیره و اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران افزود: صادرکنندگان می توانند در نقش دیپلمات های اقتصادی کشور ظاهر شوند، ضمن اینکه صادرکنندگان فرش این امتیاز را دارند که می توانند دیپلماسی هنری را نیز به اقتصاد اضافه کنند.

وی ادامه داد: افزودن وجوه علمی، فرهنگی و هنری به جنبه های تجاری و اقتصادی در فعالیت های مرکز ملی فرش ایران و تاکید بر تشکیل شوراهای مشورتی و همراهی گرفتن از اصحاب و ارکان فرش ایران از شاخصه های پیش روی این مرکز در دوره حاضر خواهد بود.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران نیز در این نشست گفت: این اتحادیه خود را در برابر این هنر - صنعت و فعالان آن مسوول می داند و بر این اساس در همراهی مرکز ملی فرش ایران از هیچ تلاش دریغ نخواهیم کرد.

احمد کریمی اصفهانی افزود: خدمت به فرش فقط خدمت به یک کالا نیست، بلکه گستره ای از مردم و حوزه های گوناگون را شامل می شود.

همچنین رضی میری عضو اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف ایران نیز در این نشست با بیان اینکه تغییر در مدیریت مرکز ملی فرش ایران تغییر در سیاست ها را بشارت می دهد، گفت: این تغییر رویکرد و عزم بر تعامل با ذینفعان را به فال نیک گرفته و در صورت اعتقاد مدیریت جدی مرکز بر برنامه های اعلام شده، پشتیبان کامل این سیاست ها خواهیم بود.

مجتبی عراقچی دیگر عضو اتحادیه صادرکنندگان نیز با اشاره به وضع بحرانی صادرات فرش در شرایط کنونی، خواستار تزریق شوک به بازار برای بهبود شرایط شد.

در پایان این نشست مقرر شد این جلسات به صورت دوره ای برای تقویت فضای تعامل بین مرکز ملی فرش ایران و ذینفعان بخش خصوصی تداوم یابد.

/ 0 نظر / 14 بازدید